YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực? Cho ba ví dụ về liên kết cộng hóa trị không cực.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

- Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết trong đó cặp electron chung nằm ở giữa khoảng cách hai nguyên tử.

- Ví dụ: Liên kết trong phân tử F2, O2 và N2 là liên kết cộng hóa trị không cực.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON