YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.4 trang 37 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.4 trang 37 SBT Hóa học 10

Ion nào sau đây có 32 electron ?

A. SO42−             

B. CO32−

C. NH4   

D. NO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.4

SO42− : 16 + 8.4 + 2 = 50e 

CO32−: 6 + 8.3 + 2 = 32e

NH4: 7 + 1.4 - 1 = 10e

NO3: 7 + 8.3 + 1 = 32e

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.4 trang 37 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF