RANDOM
VIDEO

Bài tập 16.4 trang 37 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.4 trang 37 SBT Hóa học 10

Ion nào sau đây có 32 electron ?

A. SO42−             

B. CO32−

C. NH4   

D. NO3

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.4

 
 

SO42− : 16 + 8.4 + 2 = 50e 

CO32−: 6 + 8.3 + 2 = 32e

NH4: 7 + 1.4 - 1 = 10e

NO3: 7 + 8.3 + 1 = 32e

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.4 trang 37 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)