RANDOM
VIDEO

Bài tập 16.1 trang 37 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.1 trang 37 SBT Hóa học 10

Số oxi hoá của nitơ trong NO2- ,NO3-,NH 3 lần lượt là

A. -3, +3, +5         

B. +3, -3, -5

C. +3, +5, -3.           

D. +4, +6, +3.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.1

 
 

Số oxi hóa của N lần lượt là: +3, +5, -3

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.1 trang 37 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tay Thu

  Có các nhận định

  bởi Tay Thu 30/05/2020

  (1) S2- < Cl- < Ar < K+ là dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử. 

  (2) Có 3 nguyên tố mà nguyên tử của nó ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 4s1.

  (3) Cacbon có hai đồng vị, Oxi có 3 đồng vị. Số phân tử CO2 được tạo ra từ các đồng vị trên là 12.

  (4) Các nguyên tố: F, O, S, Cl đều là những nguyên tố p.

  (5) Nguyên tố X tạo được hợp chất khí với hiđro có dạng HX. Vậy X tạo được oxit cao X2O7.

  Số nhận định không chính xác là :

  A. 5

  B. 4

  C. 2

  D. 3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Khánh

  Hòa tan 24,8g hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng dung dịch HCl 0,8M ( vừa đủ )  .  sau phản ứng thu được 11,2l khí ( đktc )  . 

   A,  tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại  có trong hỗn hợp 

  B,  tính thể tích dung dịch  HCl đã dùng

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)