YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.1 trang 37 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.1 trang 37 SBT Hóa học 10

Số oxi hoá của nitơ trong NO2- ,NO3-,NH 3 lần lượt là

A. -3, +3, +5         

B. +3, -3, -5

C. +3, +5, -3.           

D. +4, +6, +3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.1

Số oxi hóa của N lần lượt là: +3, +5, -3

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.1 trang 37 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF