YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16.13 trang 39 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.13 trang 39 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết sự khác nhau về các cấu tử (các hạt tạo nên tinh thể) trong tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.13

 
 

Trong tinh thể ion, các cấu tử là các ion âm và dương. Trong tinh thể nguyên tử, các cấu tử là các nguyên tử. Trong tinh thể phân tử, các cấu tử là các phân tử.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.13 trang 39 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Giang

   Liên kết hóa học giữa nguyên tử của nguyên tố nào với nguyên tử natri trong hợp chất sau thuộc loại liên kết cộng hóa trị có cực?

     A) Na2S                   B) Na2O                  C) NaCl               D) NaF

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hành thư

  a) Dựa vào giá trị độ âm điện ( F: 3,98 ; O: 3,44 ; Cl: 3,16 ; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào của dãy nguyên tố sau: F, O, N, Cl.

     b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:

     N2, CH4, H2O, NH3

  Xét xem phân tử nào có liên kết không phân cực, liên kết phân cực mạnh nhất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1