YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao

Xét phân tử sau đây HBr, O2, H2, NH3. Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào có cực, liên kết phân tử nào không cực.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Liên kết trong phân tử HBr, NH3 là liên kết cộng hóa trị có cực.

- Liên kết trong phân tử O2, H2 là liên kết cộng hóa trị không cực.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON