YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 76 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 76 sách GK Hóa lớp 10

Cho dãy oxit sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.

Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định loại liên kết trong từng phân tử oxit (tra giá trị độ âm điện ở bảng 6, trang 45).

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Hiệu độ âm điện của các chất:

Na2O: 2,51 ⇒ liên kết ion.

MgO: 2,13 ⇒ liên kết ion.

Al2O3: 1,83 ⇒ liên kết ion.

SiO2: 1,54 ⇒ liên kết cộng hóa trị có cực

P2O5: 1,25 ⇒ liên kết cộng hóa trị có cực

SO3: 0,86  liên kết cộng hóa trị có cực

Cl2O7: 0,28  ⇒ liên kết cộng hóa trị không cực

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 76 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON