YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.3 trang 37 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.3 trang 37 SBT Hóa học 10

Cho các chất và ion: Mn, MnO, MnCl4, MnO4-. Số oxi hoá của Mn trong các chất và ion trên lần lượt là

A. +2 , -2, -4, +8.           

B. 0, +2, +4, +7.

C. 0, -2, -4, -7.           

D. 0, +2, -4, -7

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.3

Số oxi hóa của Mn lần lượt là: 0, +2, +4, +7

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.3 trang 37 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF