YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 76 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 76 sách GK Hóa lớp 10

a) Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những nguyên tố nào có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất: Si, P, Cl, S, C, N, Se, Br.

b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng cộng hóa trị trong các hợp chất khí với hiđro: P, S, F, Si, Cl, N, As, Te.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 8

Câu a:

Những nguyên tố có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất:

RO2 R2O5 RO3 R2O7.

Si, C, P, N, S, Se, Cl, Br.

Câu b:

Những nguyên tố có cùng cộng hóa trị trong hợp chất khí với hiđro:

RH4 RH3 RH2 RH.

Si, N, P, As, S, Te, F, Cl.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 76 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON