RANDOM
VIDEO

Bài tập 16.19 trang 39 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.19 trang 39 SBT Hóa học 10

Các cation R+,Y 2+ và anion X  đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p 6. Xác định vị trí của R, Y, X trong bảng tuần hoàn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.19

 
 

R+: 3s23p→ R: 1s22s22p63s23p64s1: STT = Z = 19 (K), chu kỳ 4 nhóm IA

Y2+: 3s23p→ Y: 1s22s22p63s23p64s2: STT = Z = 20 (Ca), chu kỳ 4, nhóm IIA

X: 3s23p→ X: 1s22s22p63s23p5: STT = Z = 17 (Cl), chu kỳ 3 nhóm VIIA

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.19 trang 39 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1