YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.19 trang 39 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.19 trang 39 SBT Hóa học 10

Các cation R+,Y 2+ và anion X  đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p 6. Xác định vị trí của R, Y, X trong bảng tuần hoàn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.19

R+: 3s23p→ R: 1s22s22p63s23p64s1: STT = Z = 19 (K), chu kỳ 4 nhóm IA

Y2+: 3s23p→ Y: 1s22s22p63s23p64s2: STT = Z = 20 (Ca), chu kỳ 4, nhóm IIA

X: 3s23p→ X: 1s22s22p63s23p5: STT = Z = 17 (Cl), chu kỳ 3 nhóm VIIA

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.19 trang 39 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF