YOMEDIA
NONE

Bài tập 16.6 trang 38 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.6 trang 38 SBT Hóa học 10

Trong dãy oxit: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O 7. Những oxit có liên kết ion là

A. Na2O, SiO2, P2O 5

B. Na2O, MgO, Al2O 3

C. MgO, Al2O3, P2O 5      

D. SO3, Cl2O3, Na2O

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.6

oxit có liên kết ion là: Na2O, MgO, Al2O 3

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.6 trang 38 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON