YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 76 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 76 sách GK Hóa lớp 10

Một nguyên tử có cấu hình electron 1s22s22p3

a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp chất khí với hidro.

b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

Tổng số electron là 7, suy ra số thứ tự của nguyên tố là 7. Có 2 lớp electron suy ra nguyên tố ở chu kì 2.

Nguyên tố p có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm VA. Đó là ni tơ. Công thức phân tử hợp chất với hidro là NH3

Câu b:

Công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử NH3

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 76 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON