YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 76 sách GK Hóa lớp 10

a) Dựa vào giá trị độ âm điện (F: 3,98; O: 3,44; Cl: 3,16; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào của dãy nguyên tố sau: F, O, N, Cl.

b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau đây: N2, CH4, H2O, NH3.

Xét xem phân tử nào có liên kết không phân cực, liên kết phân cực mạnh nhất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

                   F        O         Cl       N

Độ âm điện: 3,98    3,44     3,16    3,14

Nhận xét: tính phi kim giảm dần.

Câu b:

                         N2     CH4     H2O    NH3

Hiệu độ âm điện: 0      0,35   1,24    0,84

Phân tử N2, CH4 có liên kết cộng hóa trị không phân cực. Phân tử H2O có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh nhất trong dãy.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON