YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.5 trang 37 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.5 trang 37 SBT Hóa học 10

Ion nào sau đây có tổng số proton bằng 48 ? 

A. NH4+     

B. SO32−

C. SO42−

D. K+

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.5

NH4+: 7 + 1.4 = 11p

SO32−: 16 + 8.3 = 40p

SO42−: 16 + 8.4 = 48p

K+: 19p

⇒  Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.5 trang 37 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF