YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 76 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 76 sách GK Hóa lớp 10

Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P, N, S, C, Br:

a) Trong phân tử : KMnO4, Na2Cr2O7, KClO3, H3PO4.

b) Trong ion: NO3-, SO42-, CO32-, Br-, NH4+.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 9

a) Trong phân tử:

Mn: +7.

Cr: +6.

Cl: +5.

P: +5.

b) Trong ion:

NO3-: N có số oxi hóa là +5.

SO42-: S có số oxi hóa là +6.

CO32-: C có số oxi hóa là +4.

Br-: Br có số oxi hóa là -1.

NH4+: N có số oxi hóa là -3.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 76 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON