YOMEDIA

Bài tập 7 trang 76 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 76 sách GK Hóa lớp 10

Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA.

Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA, trong các hợp chất vời nguyên tố nhóm IA là:

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Các nguyên tố kim loại thuộc nhóm IA có số electron ở lớp ngoài cùng là 1, có thể nhường 1 electron này nên có điện hóa trị 1+.

Các nguyên tố phi kim thuộc nhóm VIA, VIIA có 6,7 electron ở lớp ngoài cùng, có thể nhận thêm 2 hay 1 electron vào lớp ngoài cùng nên có điện hóa trị 2- hay 1-.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 76 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ngoc Tiên

  A. HBr, CO2, CH4

  B. Cl2, CO2, C2H2

  C. NH3, Br2, C2H4

  D. HCl, C2H2, CH4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Tay Thu

  Có các nhận định

  bởi Tay Thu 30/05/2020

  (1) S2- < Cl- < Ar < K+ là dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử. 

  (2) Có 3 nguyên tố mà nguyên tử của nó ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 4s1.

  (3) Cacbon có hai đồng vị, Oxi có 3 đồng vị. Số phân tử CO2 được tạo ra từ các đồng vị trên là 12.

  (4) Các nguyên tố: F, O, S, Cl đều là những nguyên tố p.

  (5) Nguyên tố X tạo được hợp chất khí với hiđro có dạng HX. Vậy X tạo được oxit cao X2O7.

  Số nhận định không chính xác là :

  A. 5

  B. 4

  C. 2

  D. 3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA