YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.18 trang 39 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.18 trang 39 SBT Hóa học 10

a) Hãy cho biết số oxi hoá của O trong các hợp chất: Na2O, CaO, Al2O3, H2O2, F2O

b) Hãy cho biết trong trường hợp nào thì oxi có số oxi hoá bằng -2, bằng -1, bằng +2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.18

a) \(N{a_2}\mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,Ca\mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,A{l_2}{\mathop O\limits^{ - 2} _3},\,\,{H_2}{\mathop O\limits^{ - 1} _2},\,\,{F_2}\mathop O\limits^{ + 2} \)

b) Oxi có số oxi hoá bằng :

-1 trong các peoxit, thí dụ H - O - O - H (H2O2).

+2 khi kết hợp với flo (F), vì oxi có độ âm điện (3,44) nhỏ hơn độ âm điện của flo (3,98).

 -2 trong các trường hợp khác.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.18 trang 39 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF