YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao

Xét các phân tử sau đây: NaCl, MgCl2, AlCl3, HCl. Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào là liên kết cộng hóa trị và liên kết trong phân tử nào là liên kết ion.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Liên kết phân tử NaCl, MgCl2 là liên kết ion.

- Liên kết trong phân tử AlClvà HCl là liên kết cộng hóa trị có cực

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 87 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON