AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố làm  giá trị của 1 đơn vị sản phẩm giảm:

  • A. Thay đổi cách thức quản lý
  • B. Thay đổi công cụ lao động
  • C. Người lao động bỏ nhiều sức lao động hơn trước
  • D. Nâng cao trình độ người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>