AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương thức sản xuất nào làm cho lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích của cộng đồng dân tộc? 

  • A. Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ.
  • B. Phương thức sản xuất phong kiến.
  • C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
  • D. Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa (cộng sản chủ nghĩa)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>