AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị sử dụng của hàng hóa:

  • A. Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó
  • B. Tính hữu ích cho người mua
  • C. Cho cả người sản xuất và cho người mua
  • D. Các phương án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>