AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Điều kiện và tiền đề kinh tế - XH để xây dựng gia đình trong CNXH là gì?

   

  • A. Xóa bỏ chế tư hữu, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
  • B.  Phát triển kinh tế - XH
  • C.  Nhà nước XHCN ban hành và thực hiện luật hôn nhân và nâng cao trình độ văn hóa và dân trí cho mọi người dân
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>