AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung phạm trù vật chất theo định nghĩa của V. I. Lênin là gì?

  • A. Vật chất là cái tồn tại có thực một cách khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người.
  • B. Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên giác quan của con người.
  • C. Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của thế giới vật chất.
  • D. Cả ba nội dung trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>