AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét về lịch sử hình thành và giá trị tư tưởng thì chủ nghĩa Ph.Ăngghen ở giai đoạn 1844 - 1848 nhằm mục đích gì?

  • A. Tiếp tục hoàn thành các tác phẩm triết học nhằm phê phán tôn giáo
  • B. Hình thành những nguyên lý triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và chủ nghĩa xã hội khoa học.
  • C. Nghiên cứu về vai trò của hoạt động thực tiễn đối với nhận thức.
  • D. Hoàn thành bộ “Tư Bản”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>