AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò của lãnh tụ đối với phong trào của quần chúng nhân dân?

  • A. Thúc đẩy hoặc kìm hãm sự tiến bộ của xã hội.
  • B. Là người sáng lập ra các tổ chức chính trị, xã hội và là linh hồn của các tổ chức đó.
  • C. Lãnh tụ của mỗi thời đại chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra của thời đại đó.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>