AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan điểm của CNDV về mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học là gì?

  • A. Cuộc sống con người sẽ đi về đâu?
  • B. Con người có khả năng nhận thức được thế giới không?
  • C. Con người hoàn toàn có khả năng nhận thức được thế giới.
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>