AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản của cách mạng xã hội?

  • A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  • B. Mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  • C. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA