AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về lãnh tụ là gì?

  • A. Những cá nhân kiệt xuất có sự gắn bó với quần chúng nhân dân.
  • B. Những cá nhân kiệt xuất được quần chúng tín nhiệm.
  • C. Những cá nhân kiệt xuất tự nguyện hy sinh bản thân mình vì lợi ích của quần chúng nhân dân.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>