AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lao động sản xuất hàng hoá có  tính 2 mặt:

  • A. Lao động giản đơn  và lao động phức tạp
  • B. Lao động tư nhân và lao động xã hội
  • C. Lao động quá khứ và lao động sống
  • D. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>