AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thước đo lượng giá trị của hàng hóa là:

  • A. Đại lượng  cố định
  • B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
  • C. Mức hao phí lao động xã hội trung bình để sản xuất ra hàng hóa
  • D. Cả 3 câu trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>