AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người?

  • A. Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội
  • B. Trong tính hiện thực của nó con người là tổng hòa những quan hệ xã hội trên nền tảng sinh học.
  • C. Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>