AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác giai đoạn 1842 - 1844 là gì?

  • A. Kế tục triết học Hê-ghen
  • B. Phê phán các thành tựu triết học của nhân loại.
  • C. Sự chuyển biến về tư tưởng từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và Cộng sản chủ nghĩa.
  • D. Phê phán tôn giáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA