AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lao động cụ thể:

  • A. Lao động chân tay.
  • B. Lao động giản đơn
  • C. Lao động giống nhau giữa các loại lao động
  • D. Lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nhất định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>