AMBIENT
 • Câu hỏi:

   V. I. Lênin đã đưa ra định nghĩa khoa học về phạm trù vật chất trong tác phẩm nào?

  • A. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.
  • B. Thế nào là người bạn dân
  • C. Chủ nghĩa duy vật chiến đấu
  • D. Cả ba tác phẩm trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>