ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng:

  • A. Thời gian lao động từng ngành sản xuất lượng hàng hóa trên thị trường.
  • B. Thời gian lao động của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa trên thị trường
  • C. Thời gian lao động của từng người để làm ra hàng hóa của họ.
  • D. Tất cả các phương án trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA