YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm của CNDV về mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là gì?

  • A. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.
  • B. Ý thức có trước, sinh ra và quyết định vật chất.
  • C. Không thể xác định vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào, cái nào sinh ra cái nào và quyết định cái nào.
  • D. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện đồng thời và có sự tác động qua lại ngang nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA