AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác phẩm nào quan trọng và điển hình nhất của chủ nghĩa Mác trong giai đoạn 1848 – 1895? 

  • A. Chống Duy-rinh
  • B.  Biện chứng của tự nhiên
  • C. Bộ Tư bản
  • D. Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA