AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật thời cổ đại có đặc điểm gì?

  • A. Đồng nhất vật chất với giới tự nhiên
  • B. Đồng nhất vật chất với những sự vật cảm tính
  • C. Đồng nhất vật chất với vận động
  • D. Đồng nghĩa vật chất với các sự vật hiện tượng cụ thể của thế giới khách quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>