AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi năng suất lao động tăng

  • A. Giá trị tạo ra trong một đơn vị sản phẩm không đổi
  • B. Giá trị tạo ra với một đơn vị thời gian giảm
  • C. Giá trị tạo ra với một đơn vị thời gian tăng
  • D. Giá trị tạo ra với một đơn vị thời gian không đổi  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>