AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đấu tranh giai cấp, giai cấp nào sẽ là lực lượng lãnh đạo cách mạng?

  • A. Giai cấp đại diện cho quyền lợi chính trị của xã hội
  • B. Giai cấp đại diện cho quan hệ chính trị tiến bộ
  • C. Giai cấp đối lập với giai cấp thống trị, thống nhất quyền lợi với giai cấp bị trị và đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ
  • D. Giai cấp bị bóc lột trong quan hệ sản xuất thống trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>