AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tăng cường độ lao động:

  • A. Mức hao phí lao động trong một đơn vị thời gian giảm
  • B. Mức hao phí lao động  trong một đơn vị thời gian không đổi
  • C. Mức hao phí lao động trong một đơn vị thời gian tăng lên
  • D. Tất cả các phương án trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>