AMBIENT
 • Câu hỏi:

    Gia đình là gì?

  • A. Là một trong những hình thức tổ chức cơ bản trong đời sống cộng đồng của con người.
  • B. Một thiết chế văn hóa-xã hội đặc thù.
  • C. Được hình thành, tồn tại và phát triển trên quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục … giữa các thành viên.
  • D. Bao gồm a, b, c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>