AMBIENT
 • Câu hỏi:

  V. I. Lênin đã đưa ra quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH trong lý luận nào?

  • A. Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp
  • B. NEP
  • C. Lý thuyết về sự phân kỳ trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
  • D. Học thuyết về nhà nước và cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>