AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kinh tế hàng hóa phát triển qua các giai đoạnnào ?

  • A. Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường hiện đại 
  • B. Kinh tế  thị trường hỗn hợp, kinh tế thị trường tự do
  • C. Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự do
  • D. Kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>