AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích Học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở nước ta hiện nay là gì?

  • A. Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
  • B. Giúp sinh viên hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản VN.
  • C. Xây dựng niềm tin, lý tưởng cho sinh viên
  • D. Bao gồm cả ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>