AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi phân tích về qui luật phát triển không đồng đều của các nước đế quốc đầu thế kỷ XX, Lênin đã chỉ ra rằng cách mạng XHCN chỉ có thể xảy ra và thành công ở đâu?

  • A. Các nước tư bản phát triển cao
  • B. Các nước tư bản trung bình, thậm chí chưa qua tư bản chủ nghĩa.
  • C. Các nước tư bản Châu Âu
  • D. Các nước nghèo ở Phương Đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>