YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, trong xã hội có phân chia giai cấp thì hệ tư tưởng xã hội chủ đạo là do hệ tư  tưởng của giai cấp nào qui định?

  • A. Giai cấp bị trị.
  • B. Giai cấp thống trị.
  • C. Tầng lớp trí thức trong xã hội đó.
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA