AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lao động:

  • A. Khả năng của lao động
  • B. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải
  • C. Thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>