AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây sai?

  • A. Glyxin, alanin là các α - amino axit. 
  • B. Glucozơ là hợp chất tạp chức.
  • C. Geranyl axetat có mùi hoa hồng. 
  • D. Tơ nilon-6,6 có chứa liên kết peptit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA