AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là

  • A. x = y – 2z. 
  • B. 2x = y + z. 
  • C. y = 2x. 
  • D. 2x = y + 2z.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dung dịch X chỉ chứ 1 chất tan duy nhất là FeCl2.

  Bảo toàn Fe: nFe2+ = x + y

  Bảo toàn Cl: nCL- = 3y + z

  BTDT cho X: 2(x+y) = 3y + z → 2x = y + z

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>