AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  • A. 3,36. 
  • B. 2,76. 
  • C. 2,97. 
  • D. 3,12.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai chất là (CH3-NH3)2CO3 a mol và C2H5-NH3NO3 b mol.

  mhh = 124a + 108b = 3,4

  Và n khí = 2a + b = 0,04

  → a = 0,01 và b = 0,02

  → Muối khan mNa2CO3 + mNaNO3 = 2,76 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>